Pakeitimai - CJ01_AM(2020)660289Pakeitimai
CJ01_AM(2020)660289

PAKEITIMAI
1 - 322
Pranešimo projektas
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.995v01-00)
Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimas
(2020/2029(INI))

12.11.2020

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: