Poprawki - CJ01_AM(2020)660289Poprawki
CJ01_AM(2020)660289

POPRAWKI
1 - 322
Projekt sprawozdania
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.995v01-00)
Wdrożenie dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar
(2020/2029(INI))

12.11.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: