Amendamente - CJ01_AM(2020)660289Amendamente
CJ01_AM(2020)660289

AMENDAMENTELE
1 - 322
Proiect de raport
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.995v01-00)
Punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia
(2020/2029(INI))

12.11.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: