Ändringsförslag - CJ01_AM(2020)660289Ändringsförslag
CJ01_AM(2020)660289

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 322
Förslag till betänkande
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.995v01-00)
Genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer
(2020/2029(INI))

12.11.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: