Pozměňovací návrhy - CJ10_AM(2022)737463Pozměňovací návrhy
CJ10_AM(2022)737463

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
727 - 1148
Návrh zprávy
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
Snižování emisí metanu v odvětví energetiky a o změně nařízení (EU) 2019/942
Návrh nařízení
(COM(2021)0805 – C9-0467/2021 – 2021/0423(COD))

24.10.2022

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: