Tarkistukset - CJ10_AM(2022)737463Tarkistukset
CJ10_AM(2022)737463

TARKISTUKSET
727 - 1148
Mietintöluonnos
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
Metaanipäästöjen vähentäminen energia-alalla ja asetuksen (EU) 2019/942 muuttaminen
Ehdotus asetukseksi
(COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))

24.10.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: