Amandmani - CJ10_AM(2022)737463Amandmani
CJ10_AM(2022)737463

AMANDMANI
727 - 1148
Nacrt izvješća
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
Smanjenje emisija metana u energetskom sektoru i izmjena Uredbe (EU) 2019/942
Prijedlog uredbe
(COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))

24.10.2022

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: