Módosítások - CJ10_AM(2022)737463Módosítások
CJ10_AM(2022)737463

MÓDOSÍTÁS:
727 - 1148
Jelentéstervezet
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
Az energiaágazaton belüli metánkibocsátás csökkentése és az (EU) 2019/942 rendelet módosítása
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2021)0805 – C9-0467/2021 – 2021/0423(COD))

24.10.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: