Emendi - CJ10_AM(2022)737463Emendi
CJ10_AM(2022)737463

EMENDI
727 - 1148
Abbozz ta' rapport
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
It-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-metan fis-settur tal-enerġija u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/942
Proposta għal regolament
(COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))

24.10.2022

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: