Amendamente - CJ10_AM(2022)737463Amendamente
CJ10_AM(2022)737463

AMENDAMENTELE
727 - 1148
Proiect de raport
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
Reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic și modificarea Regulamentului (UE) 2019/942
Propunere de regulament
(COM(2021)0805 – C9-0467/2021 – 2021/0423(COD))

24.10.2022

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: