Ändringsförslag - CJ10_AM(2022)737463Ändringsförslag
CJ10_AM(2022)737463

ÄNDRINGSFÖRSLAG
727 - 1148
Förslag till betänkande
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
Minskade metanutsläpp inom energisektorn och om ändring av förordning (EU) 2019/942
Förslag till förordning
(COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))

24.10.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: