Abbozz ta' rapport - CJ10_PR(2022)736476Abbozz ta' rapport
CJ10_PR(2022)736476

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-metan fis-settur tal-enerġija u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/942
(COM(2021)0805 - C9-0476/2021 - 2021/0423(COD))
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Silvia Sardone, Jutta Paulus

15.9.2022

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: