Ændringsforslag - CJ12_AM(2022)734118Ændringsforslag
CJ12_AM(2022)734118

ÆNDRINGSFORSLAG
749 - 982
Udkast til betænkning
Eero Heinäluoma, Damien Carême
(PE719.945v02-00)
Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Forslag til forordning
(COM(2021)0420 - C9-0339/2021 - 2021/0239(COD))

5.7.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: