Tarkistukset - CJ12_AM(2022)734118Tarkistukset
CJ12_AM(2022)734118

TARKISTUKSET
749 - 982
Mietintöluonnos
Eero Heinäluoma, Damien Carême
(PE719.945v02-00)
Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen
Ehdotus asetukseksi
(COM(2021)0420 - C9-0339/2021 - 2021/0239(COD))

5.7.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: