Pakeitimai - CJ12_AM(2022)734118Pakeitimai
CJ12_AM(2022)734118

PAKEITIMAI
749 - 982
Pranešimo projektas
Eero Heinäluoma, Damien Carême
(PE719.945v01-00)
Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencija
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2021)0420 - C9-0339/2021 - 2021/0239(COD))

5.7.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: