17.12.2020
CJ14_PR(2020)662094
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система
(2020/2260(INI))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Аня Хазекамп, Херберт Дорфман

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 247kWORD 71k
Правна информация - Политика за поверителност