Udkast til betænkning - CJ14_PR(2020)662094Udkast til betænkning
CJ14_PR(2020)662094

  UDKAST TIL BETÆNKNING
  om en jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem
  (2020/2260(INI))
  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  Ordfører: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann

  17.12.2020

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: