Ontwerpverslag - CJ14_PR(2020)662094Ontwerpverslag
CJ14_PR(2020)662094

  ONTWERPVERSLAG
  over een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem
  (2020/2260(INI))
  Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  Rapporteur: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann

  17.12.2020

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: