17.12.2020
CJ14_PR(2020)662094
ONTWERPVERSLAG
over een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem
(2020/2260(INI))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 195kWORD 65k
Juridische mededeling - Privacybeleid