Návrh správy - CJ14_PR(2020)662094Návrh správy
CJ14_PR(2020)662094

  NÁVRH SPRÁVY
  o stratégii „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu
  (2020/2260(INI))
  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  Spravodajcovia: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann

  17.12.2020

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: