17.12.2020
CJ14_PR(2020)662094
NÁVRH SPRÁVY
o stratégii „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu
(2020/2260(INI))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajcovia: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 220kWORD 67k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia