Osnutek poročila - CJ14_PR(2020)662094Osnutek poročila
CJ14_PR(2020)662094

  OSNUTEK POROČILA
  o strategiji „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem
  (2020/2260(INI))
  Obor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  Poročevalca: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann

  17.12.2020

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: