17.12.2020
CJ14_PR(2020)662094
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem
(2020/2260(INI))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 202kWORD 66k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy