11.10.2018
CJ16_PR(2018)628640
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijät: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 344kWORD 135k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö