11.10.2018
CJ16_PR(2018)628640
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „InvestEU“ sukūrimo
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjai: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1013kWORD 113k
Teisinė informacija - Privatumo politika