11.10.2018
CJ16_PR(2018)628640
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Budžeta komiteja
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referenti: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1005kWORD 133k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika