11.10.2018
CJ16_PR(2018)628640
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportori: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 940kWORD 130k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate