11.10.2018
CJ16_PR(2018)628640
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 760kWORD 135k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy