13.12.2018
CJ19_AM(2018)632089
ÆNDRINGSFORSLAG
381 - 386
Udkast til betænkning
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde
Forslag til forordning
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 180kWORD 115k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik