13.12.2018
CJ19_AM(2018)632089
MUUDATUSETTEPANEKUD
381-386
Raporti projekt
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 175kWORD 115k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika