13.12.2018
CJ19_AM(2018)632089
TARKISTUKSET
381 - 386
Mietintöluonnos
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 174kWORD 115k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö