13.12.2018
CJ19_AM(2018)632089
PAKEITIMAI
381-386
Pranešimo projektas
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 174kWORD 115k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika