13.12.2018
CJ19_AM(2018)632089
GROZĪJUMI Nr.
381 - 386
Ziņojuma projekts
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 162kWORD 145k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika