13.12.2018
CJ19_AM(2018)632089
AMENDEMENTEN
381 - 386
Ontwerpverslag
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 181kWORD 115k
Juridische mededeling - Privacybeleid