13.12.2018
CJ19_AM(2018)632089
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
381 - 386
Návrh správy
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
Návrh nariadenia
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 186kWORD 113k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia