PDF 149kWORD 263k

 

Ārlietu komiteja

Attīstības komiteja

 

CJ19(2020)0121_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2020. gada 21. janvārī, plkst. 15.00–15.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 6. novembrī PV – PE643.200v01-00

3. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Referenti:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFET, DEVE

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

4. Dažādi jautājumi

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 15. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika