PDF 161kWORD 266k

 

 

Комисия по заетост и социални въпроси

Комисия по правата на жените и равенството между половете

 

CJ21(2021)0930_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 30 септември 2021 г., 9.15 – 10.45 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Укрепване на прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за контрол на прилагането

CJ21/9/06231

***I 2021/0050(COD) COM(2021)0093 – C9-0089/2021

 

Докладчици:

 

Самира Рафаела (Renew)
Кира Мари Петер-Хансен (Verts/ALE)

PR – PE693.798v01-00

Водещи:

 

EMPL, FEMM

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 8 октомври 2021 г., 12.00 ч.

4. Следващи заседания

         15 ноември 2021 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 28 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност