Návrh pořadu jednání - CJ21_OJ(2021)09-30_1Návrh pořadu jednání
CJ21_OJ(2021)09-30_1

   

   

  Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

  Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

   

  CJ21(2021)0930_1

  NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

  Schůze

  Čtvrtek 30. září 2021, 9:15–10:45

  Brusel

  Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

  1. Přijetí pořadu jednání

  2. Sdělení předsedkyně

  3. Lepší uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování

  CJ21/9/06231

  ***I 2021/0050(COD) COM(2021)0093 – C9-0089/2021

   

  Zpravodajky:

   

  Samira Rafaela (Renew)
  Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE)

  PR – PE693.798v01-00

  Příslušný výbor:

   

  EMPL, FEMM

   

   

    projednání návrhu zprávy

    lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. října 2021, 12:00

  4. Příští schůze

    15. listopadu 2021 (Brusel)

  Poslední aktualizace: 29. září 2021
  Právní upozornění - Ochrana soukromí