PDF 163kWORD 264k

 

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

 

CJ21(2021)0930_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 30. září 2021, 9:15–10:45

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Lepší uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování

CJ21/9/06231

***I 2021/0050(COD) COM(2021)0093 – C9-0089/2021

 

Zpravodajky:

 

Samira Rafaela (Renew)
Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE)

PR – PE693.798v01-00

Příslušný výbor:

 

EMPL, FEMM

 

 

         projednání návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. října 2021, 12:00

4. Příští schůze

         15. listopadu 2021 (Brusel)

Poslední aktualizace: 29. září 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí