PDF 154kWORD 263k

 

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

 

CJ21(2021)0930_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Neljapäev, 30. september 2021 kell 9.15–10.45

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise tugevdamine tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu

CJ21/9/06231

***I 2021/0050(COD) COM(2021)0093 – C9-0089/2021

 

Raportöörid:

 

Samira Rafaela (Renew)
Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE)

PR – PE693.798v01-00

Vastutav:

 

EMPL, FEMM

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 8. oktoober 2021 kell 12.00

4. Järgmised koosolekud

         15. november 2021 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 29. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika