Napirend tervezet - CJ21_OJ(2021)09-30_1Napirend tervezet
CJ21_OJ(2021)09-30_1

   

   

  Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

  Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

   

  CJ21(2021)0930_1

  NAPIRENDTERVEZET

  Ülés

  2021. szeptember 30., csütörtök, 9.15–10.45

  Brüsszel

  Terem: Paul-Henri Spaak (3C050)

  1. A napirend elfogadása

  2. Az elnök közleményei

  3. A férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elve alkalmazásának megerősítése a fizetések átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén

  CJ21/9/06231

  ***I 2021/0050(COD) COM(2021)0093 – C9-0089/2021

   

  Előadók:

   

  Samira Rafaela (Renew)
  Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE)

  PR – PE693.798v01-00

  Illetékes:

   

  EMPL, FEMM

   

   

    Jelentéstervezet megvitatása

    A módosítások előterjesztésének határideje: 2021. október 8., 12.00

  4. Következő ülés(ek)

    2021. november 15. (Brüsszel)

  Utolsó frissítés: 2021. szeptember 24.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat