PDF 150kWORD 263k

 

 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 

CJ21(2021)0930_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 30 september 2021 kl. 9.15–10.45

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer

CJ21/9/06231

***I 2021/0050(COD) COM(2021)0093 – C9-0089/2021

 

Föredragande:

 

Samira Rafaela (Renew)
Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE)

PR – PE693.798v01-00

Ansvarigt utskott:

 

EMPL, FEMM

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 oktober 2021 kl. 12.00

4. Kommande sammanträden

         15 november 2021 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 24 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy