2.9.2021
CJ21_PR(2021)693798
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer
(COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordfører: Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 357kWORD 125k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik