Udkast til betænkning - CJ21_PR(2021)693798Udkast til betænkning
CJ21_PR(2021)693798

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer
(COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordfører: Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela

2.9.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: