Mietintöluonnos - CJ21_PR(2021)693798Mietintöluonnos
CJ21_PR(2021)693798

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla
(COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Esittelijät: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

2.9.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: