Ontwerpverslag - CJ21_PR(2021)693798Ontwerpverslag
CJ21_PR(2021)693798

  ONTWERPVERSLAG
  over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen
  (COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
  Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  Rapporteurs: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

  2.9.2021

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: