Osnutek poročila - CJ21_PR(2021)693798Osnutek poročila
CJ21_PR(2021)693798

  OSNUTEK POROČILA
  o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanje
  (COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
  Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  Odbor za pravice žensk in enakost spolov
  Poročevalki: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

  2.9.2021

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: