Изменения - CJ32_AM(2018)622113Изменения
CJ32_AM(2018)622113

ИЗМЕНЕНИЯ
5 - 48
Проект на доклад
Габриел Мато, Данута Мария Хюбнер
(PE619.417v02-00)
Изменение на член 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка
Предложение за решение
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

12.6.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: