Pozměňovací návrhy - CJ32_AM(2018)622113Pozměňovací návrhy
CJ32_AM(2018)622113

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
5 - 48
Návrh zprávy
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
Změna článku 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky
Návrh rozhodnutí
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

12.6.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: