Tarkistukset - CJ32_AM(2018)622113Tarkistukset
CJ32_AM(2018)622113

  TARKISTUKSET
  5 - 48
  Mietintöluonnos
  Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
  Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttaminen
  Ehdotus päätökseksi
  (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

  12.6.2018

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: