Amandmani - CJ32_AM(2018)622113Amandmani
CJ32_AM(2018)622113

AMANDMANI
5 - 48
Nacrt izvješća
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
O izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke
Prijedlog odluke
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

12.6.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: