Módosítások - CJ32_AM(2018)622113Módosítások
CJ32_AM(2018)622113

MÓDOSÍTÁS:
5 - 48
Jelentéstervezet
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
(PE619.417v02-00)
A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 22. cikkének módosítása
Határozatra irányuló javaslat
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

12.6.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: