Emendi - CJ32_AM(2018)622113Emendi
CJ32_AM(2018)622113

EMENDI
5 - 48
Abbozz ta' rapport
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
(PE619.417v02-00)
Li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew
Proposta għal deċiżjoni
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

12.6.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: