Emendi - CJ32_AM(2018)622113Emendi
CJ32_AM(2018)622113

  EMENDI
  5 - 48
  Abbozz ta' rapport
  Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
  (PE619.417v02-00)
  Li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew
  Proposta għal deċiżjoni
  (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

  12.6.2018

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: