Poprawki - CJ32_AM(2018)622113Poprawki
CJ32_AM(2018)622113

POPRAWKI
5 - 48
Projekt sprawozdania
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner
Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
Wniosek dotyczący decyzji
(10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))

12.6.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: